Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Proiectul „Pregătire practică pentru profesioniștii de mâine
PROF-IN” POCU/633/6/14/131116 include următoarele activități:

Printre rezultatele așteptate ale proiectului, se numără: