Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

CONTEXTUL PROIECTULUI

Conform Studiului Calitatea Învățământului Superior din România, 80% dintre absolvenți profesează în alte domenii decât cele în care s-au pregătit. Cauzele fenomenului sunt: lipsa interesului școlilor față de nevoile pieței și lipsa de consiliere în carieră a elevilor. Nevoia stringentă este de competențe tehnice (școli profesionale) în rândul absolvenților, curricula nefiind actualizată în același ritm rapid cu care evoluează piața muncii (domenii prioritare SNC/SNCDI). Pe de altă parte, curricula nu încurajează elevii să-și dezvolte abilități și competențe profesionale în domenii aplicative și complementare programelor de studiu, sau abilități de inserție socioprofesionale. Din 2006, în fiecare județ activează structurile de parteneriat social CLDPS care elaborează documente de planificare strategică a cifrei de școlarizare. IPT,PLAI, ISJ-urile au obligația aplicării măsurilor.

În județele din regiunile Sud- Muntenia, Centru, Sud-Est și Sud-Vest Oltenia, PLAI arată că IPT pregătește prea puțini elevi în domeniile: Producție Media, Electronică Automatizări, Industrie Alimentară, Turism.

Studiile citate arată că aceste domenii au deficit de forță de muncă, tendință de creștere și potențial mare de absorbție pe piața muncii în toate județele.

Proiectul oferă soluții concrete prin:

Referitor la problema centrală a inserției pe piața muncii a tinerilor absolvenți, care în majoritate nu își găsesc un loc de muncă în primii ani de după absolvire, iar cei care își găsesc un loc de muncă ocupă poziții vulnerabile sau în alte domenii față de cel studiat, am decis să adresăm fiecare dintre factorii care cauzează această situație: