Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

ATRAGEREA, MOTIVAREA ȘI MENȚINEREA

Proiectul își propune să mențină atenția și dorința de implicare a elevilor. Astfel, prin intermediul proiectului vor fi asigurate mecanisme de atragere, motivare, menținere: