Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

CONTACT

BLOCKBUSTER MEDIA

str. Biharia, nr. 67-77
METAV Business Park
Corp H, etaj 2
București, Romania