Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

Organizarea și derularea celor 4 evenimente de informare

Se va organiza câte un eveniment de informare a potențialului grup țintă de la nivelul fiecărei unități de învățământ – licee tehnologice, școli profesionale sau postliceale (minim 4 evenimente) – din regiunea Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, unități cu care s-au încheiat sau se vor încheia acorduri prealabile de colaborare încă de la scrierea proiectului, sau se vor semna în implementarea proiectului prin care au devenit parteneri – asociați. Evenimentele vor fi dedicate informării în vederea selecției grupului țintă eligibil al proiectului. Acestea vor include informații privind criteriile și etapele de selecție a grupului țintă, etapele activităților din proiect, procedura de organizare a stagiilor de practică sau învățare la locul de muncă, principalele etape de organizare și desfășurare a concursului pe meserii, precum și toate măsurile de asistență pe care solicitantul le va lua prin proiect în beneficiul grupului țintă. În cadrul evenimentelor dedicate grupului țintă se vor sublinia avantajele unei dezvoltări durabile în domeniul și prin prisma specializărilor profesionale vizate de proiect, dar și avantajul de a fi competitiv pe piață forței de muncă prin dobândirea competențelor de utilizare a noilor tehnologii și materiale, echipamente de ultima generație și competențe TIC facilitate de stagiile de pregătire practică organizate în proiect. Pe parcursul activităților de informare privind beneficiile stagiilor de pregătire practică planificate prin proiect, se vor utiliza mai multe canale: materiale tipărite (flyere, broșuri), campanie social media (Facebook pr./presă online/Twitter); acțiuni de conștientizare directă a publicului prin organizarea a 4 evenimente de informare susținute de experții desemnați de liderul de parteneriat, activități directe de suport (telefon, mail, etc).

Organizarea și derularea atelierelor de lucru pentru crearea și dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri, de la companii sau sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ

Se vor organiza 4 ateliere de lucru pentru animarea actorilor care au agreat participarea activă în cadrul rețelei de a semna un acord de aderare la rețea, pentru crearea și dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri, de la companii sau sectorul privat către rețeaua unităților de învățământ. Semnarea acordurilor de aderare se va realiza în cadrul celor 4 ateliere de lucru (1 atelier x 1 zi x 15 participanți/ atelier x 4 ateliere.