Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul își propune ca OBIECTIV GENERAL: îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) cu domiciliul în regiunile Sud-Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni. Mai exact, obiectivele specifice ale proiectului includ:
Proiectul vizează ca din totalul de elevi sprijiniți, cel puțin 19 elevi să provină din mediul rural. Elevii sunt înscriși la unități de învățământ secundar și terțiar nonuniversitar (liceele tehnologice, școli profesionale sau postliceale) de oriunde din țară, și cu domiciliul în regiunile Sud-Muntenia, Centru, Sud Est, Sud Vest Oltenia, care urmează diferite domenii de specializare precum: Producție Media, Electronică Automatizări, Industrie Alimentară, Turism și alimentație cât și calificări precum: * Nivel 4 calificare: Tehnician producție film și televiziune și Tehnician operator procesare text/ imagine (conform acordului deja semnat cu liceul de Media din București). a aceste calificări se vor mai adăuga alte calificări în implementare, relevante pentru activitatea Solicitantului și a companiilor partener unde poate facilita accesul elevilor în etapa de implementare, când se vor semna acordurile cu alte licee/alți angajatori care pot organiza stagii de pregătire practică. Scopul proiectului este ca sprijinul oferit să contribuie la creșterea gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un orizont de timp de 24 de luni, ca urmare a participării la activități de orientare, consiliere profesională și de economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul prevede activități cu scopul de a crește competențele grupului țintă și de a le oferi acestora aptitudinile necesare pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru un bun tranzit de la scoală la viața activă, facilitând în acest sens accesul grupului țintă pe piața muncii prin acțiuni corelate și coordonate cu direcțiile de acțiune POCU 2014-2020, aducându-și aportul la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin:
În acest fel, 182 de elevi (din care aprox. 30% femei) vor beneficia de sprijin pentru propria tranziție de la scoală la viața activă prin servicii de orientare și consiliere profesională și programe de învățare la un potențial loc de muncă/stagii de practică (din care 19 elevi aparținând minorității rome și/sau elevi din mediul rural).