Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/633/6/14/131116

COMPONENTELE ŞI SPECIFICUL PROIECTULUI

informarea grupului țintă (elevi) despre beneficiile oferite în cadrul proiectului recrutarea și selecția acestora
sprijin acordat pentru 40 persoane din grupul țintă în găsirea unui loc de muncă
Beneficiile vizate la nivelul grupului țintă se vor multiplica la nivel local, regional și național. Astfel, ele se traduc în beneficii expuse mai jos, de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung: